منشور اخلاقی سازمان عمران زاینده رود

 روند تشکیل سازمان عمران زاینده رود 

در سال ۱۳۶۷ سازمان عمران زاینده رود بر اساس ماده ۸۴ قانون شهرداری ها و متعاقب آن با واگذاری ۱۴۲۶ هکتار اراضی فاقد هر گونه استعداد کشاورزی و مرتعداری در شمال دریاچه زاینده رود و همچنین با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی بستر رودخانه وبا غات اطراف اصفهان وساماندهی و کنترل کلیه ساخت و سازهای حاشیه رودخانه زاینده  رود از سرآب تا پایاب با تصویب وزارت کشور تشکیل و با احداث اولین دهکده گردشگری در ۱۲۰ کیلومتری شمال غرب اصفهان فعالیت خود راآغاز نمود.اصلی ترین هدف سازمان ارتقاء کیفیت و گسترش  سطح خدمات مذکور و نقش آفرینی در ایجاد مناطق تفریحی و رفاهی در سایر جاذبه های گردشگری در حاشیه رودخانه زاینده رود و سطح استان می باشد.

ساخت دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود توسط سازمان

دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود هم اکنون توانسته است در زمینه ارائه خدمات عمرانی و رفاهی و تفریحی و به عنوان یکی از بهترین قطب های گردشگری استان و کشور ایفای نقش می نماید. که شامل ۴ فاز( اصلی – الحاقی – غربی – شرقی) و دارای خصوصیات آب و هوایی منحصر به فرد و امکانات رفاهی، تفریحی و جاذبه های گردشگری متنوع می باشد.

ساختمان اداری زاینده رود

دهکده زیبای چادگان