خدمات سازمان عمران زاینده رود

خدمات سازمان عمران زاینده رود

روند تشکیل سازمان عمران زاینده رود

در سال ۱۳۶۷ سازمان عمران زاینده رود بر اساس ماده ۸۴ قانون شهرداری ها و متعاقب آن با واگذاری ۱۴۲۶ هکتار اراضی فاقد هر گونه استعداد کشاورزی و مرتعداری در شمال دریاچه زاینده رود و همچنین با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی بستر رودخانه وبا غات اطراف اصفهان وساماندهی و کنترل کلیه ساخت و سازهای حاشیه رودخانه زاینده رود از سرآب تا پایاب با تصویب وزارت کشور تشکیل و با احداث اولین دهکده گردشگری در ۱۲۰ کیلومتری شمال غرب اصفهان فعالیت خود راآغاز نمود.اصلی ترین هدف سازمان ارتقاء کیفیت و گسترش سطح خدمات مذکور و نقش آفرینی در ایجاد مناطق تفریحی و رفاهی در سایر جاذبه های گردشگری در حاشیه رودخانه زاینده رود و سطح استان می باشد.

محل های تفریحی ما را بهتر بشناسید

پروژه ها و خدمات

آخرین اخبار