آخرین اخبار

پروژه ها و خدمات

خدمات سازمان عمران زاینده رود

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

خدمات سازمان عمران زاینده رود

روند تشکیل سازمان عمران زاینده رود

در سال ۱۳۶۷ سازمان عمران زاینده رود بر اساس ماده ۸۴ قانون شهرداری ها و متعاقب آن با واگذاری ۱۴۲۶ هکتار اراضی فاقد هر گونه استعداد کشاورزی و مرتعداری در شمال دریاچه زاینده رود و همچنین با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی بستر رودخانه وبا غات اطراف اصفهان وساماندهی و کنترل کلیه ساخت و سازهای حاشیه رودخانه زاینده رود از سرآب تا پایاب با تصویب وزارت کشور تشکیل و با احداث اولین دهکده گردشگری در ۱۲۰ کیلومتری شمال غرب اصفهان فعالیت خود راآغاز نمود.اصلی ترین هدف سازمان ارتقاء کیفیت و گسترش سطح خدمات مذکور و نقش آفرینی در ایجاد مناطق تفریحی و رفاهی در سایر جاذبه های گردشگری در حاشیه رودخانه زاینده رود و سطح استان می باشد.

محل های تفریحی ما را بهتر بشناسید