بازدید از اماکن تاریخی شهرضا

  در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳با دعوت فرماندار شهرستان شهرضا بازدید میدانی ازپروژه ها و فرصت های سرمایه گذاری شهرشهرضا صورت گرفت. در این بازدید یک روزه که با حضور مهندس قادریان رئیس هیات مدیره، دکتر حاتمی نائب رئیس هیات مدیره،مهندس امیر یوسفی عضو هیات مدیره، مهندس کبیری معاون بهره برداری و هیات همراه ،   صورت گرفت، …

جلسه مدیر عامل سازمان با مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان

جلسه مدیر عامل سازمان با حسن ساسانی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان. در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ جلسه ای فی مابین مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود ومدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان برگزار شد. در این جلسه که در دفتر مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود برگزار شد، مسعود منتظری ضمن خوش آمد گویی، ازحسن توجه…