آگهی مزایده شماره ۱۴۰۱/۴۲۸۰

سازمان عمران زاینده رود در نظر دارد نسبت به اجاره واحد های تجاری، تفریحی و ورزشی خود به شرح موارد مذکور در آگهی و جزئیات در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setediran.ir  با شماره مزایده ۱۴۰۱/۴۲۸۰ به صورت الکترونیکی اقدام نماید

جلسه با مدیر عامل آب منطقه ای استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی سازمان عمران زاینده رود ، جلسه ای فی مابین مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود با مدیر عامل آب منطقه ای استان اصفهان برگزار گردید. در این جلسه که جمعی از مسئولین آب منطقه ای استان و معاون بهره برداری سازمان نیز حضور داشتند در زمینه ی مشکلات  و ذخیره آب…

جلسه مدیرعامل و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵جلسه ای با حضور دکتر منتظری، مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود، مهندس احمدی قائم مقام سازمان و دکتر زینلیان  معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان ، جناب آقای شمس مدیر کل روابط عمومی استانداری اصفهان و هیات همراه برگزار گردید که در مورد مسائل و مشکلات سازمان عمران زاینده رود بحث و تبادل…

بازدید از اماکن تاریخی شهرضا

  در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳با دعوت فرماندار شهرستان شهرضا بازدید میدانی ازپروژه ها و فرصت های سرمایه گذاری شهرشهرضا صورت گرفت. در این بازدید یک روزه که با حضور مهندس قادریان رئیس هیات مدیره، دکتر حاتمی نائب رئیس هیات مدیره،مهندس امیر یوسفی عضو هیات مدیره، مهندس کبیری معاون بهره برداری و هیات همراه ،   صورت گرفت، …

جلسه مدیر عامل سازمان با مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان

جلسه مدیر عامل سازمان با حسن ساسانی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان. در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ جلسه ای فی مابین مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود ومدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان برگزار شد. در این جلسه که در دفتر مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود برگزار شد، مسعود منتظری ضمن خوش آمد گویی، ازحسن توجه…

بازدید از شهر تاریخی دیزیچه

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶با دعوت شهردارو اعضاء شورای اسلامی شهر دیزیچه بازدید میدانی ازپروژه ها و فرصت های سرمایه گذاری شهردیزیچه صورت گرفت. در این بازدید یک روزه که با حضور مهندس قادریان رئیس هیات مدیره، دکتر منتظری مدیرعامل سازمان، مهندس کبیری معاون بهره برداری و هیات همراه ،   صورت گرفت،  عباس اله یاری، شهردارشهردیزیچه ضمن…

حضور در مراسم تشییع شهدای امنیت اصفهان

پیرو دعوت فرمانده سپاه صاحب الزمان استان اصفهان از مردم شریف و همیشه در صحنه ی اصفهان جهت شرکت در مراسم تشییع شهدای مبارزه با اغتشاشگران  در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹، پرسنل سازمان عمران زاینده رود همراه با مردم با حضور در این مراسم پر شور باز هم مشت محکمی بر دهان استکبار زدند. آئین…