بازدید دکتر محمد صالحی نماینده محترم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین و میاندشت از غرفه سازمان

بازدید دکتر محمد صالحی نماینده محترم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین و میاندشت و مهندس شمسی پورفرماندار محترم شهرستان چادگان بهمراه رئیس محترم اداره میراث فرهنگی و گردشگری چادگان و اعضای محترم شورای شهر چادگان از غرفه ی سازمان عمران زاینده رود

بازدید استاندار محترم اصفهان از غرفه گردشگری سازمان عمران زاینده رود

بازدید جناب آقای دکتر مرتضوی استاندار محترم استان اصفهان ، دکتر زینلیان معاون محترم هماهنگی امور استانداری اصفهان، جناب آقای دکتر ایزدی مدیر کل محترم میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان ، جناب آقای دکتر ذاکری مدیر کل محترم دفتر امور شهری استانداری اصفهان، مهندس نفری مدیر عامل محترم سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان…

بازدید جناب آقای دکترایزدی مشاورمحترم وزیرمیراث فرهنگی وگردشگری ومدیرکل میراث فرهنگی وگردشگری استان از غرفه سازمان

✔بازدید جناب آقای دکترایزدی مشاورمحترم وزیرمیراث فرهنگی وگردشگری ومدیرکل میراث فرهنگی وگردشگری استان اصفهان و هیات همراه از غرفه سازمان عمران زاینده رود

بازدید شهرداران محترم شهرهای نجف آباد،زاینده رود،اصغرآباداز غرفه نمایشگاه سازمان

بازدید شهرداران محترم شهرهای نجف آباد،زاینده رود،اصغرآباد جناب آقایان مهندس امامی ، مهندس محمودی ومهندس غلامرضایی از غرفه نمایشگاه گردشگری سازمان عمران زاینده رود  

جلسه و بازدید از طرح ها و پروژه های عمرانی

🔷 جلسه و بازدید از طرح ها و پروژه های عمرانی در دست اقدام سازمان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ، آقای دکتر زینلیان و مشاوران محترم استاندار به همراه فرماندار شهرستان ، مدیر عامل و معاونین سازمان و مدیر دهکده ( پنج شنبه ۲۱ بهمن۱۴۰۰) 🔸بازدید از عملیات اجرایی و آماده سازی…

آگهی فروش ۲ دستگاه ویلاهای دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معاملات سازمان و مصوبه هیت مدیره محترم در نظر دارد نسبت به فروش ۲ پلاک ویلایی واقع در دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود بر اساس صرفه و صلاح سازمان از طریق مزایده عمومی اقدام نماید لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی و در ساعات اداری جهت…

آگهی مزایده اجاره غرفه های دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود

سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معاملات سازمان و مصوبه هیت مدیره محترم در نظر دارد نسبت به اجاره اماکن تفریحی و ورزشی خود واقع در دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود بر اساس صرفه و صلاح سازمان از طریق مزایده عمومی اقدام نماید لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی و در ساعات…