حضورمعاون توسعه مدیریت و مدیر کل حوزه کسب و کار در نمایشگاه تهران

حضور جناب آقای دکتر علی طلوعی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی وگردشگری و دکتر امیر حسین اسدی مدیر کل  کسب و کار وزارت صمت در نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته ی تهران در سومین روز از برپایی نمایشگاه و بازدید از غرفه نمایشگاه سازمان عمران زاینده رود و دیگر غرفه های شهرداری های…

بازدید سرمایه گذاران کشور تاجیکستان

به گزارش روابط عمومی سازمان عمران زاینده رود در دومین روز از شانزدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته تهران بازدیدی توسط سرمایه گذاران کشور تاجیکستان از غرفه ی سازمان عمران زاینده رود برگزار گردید. در این بازدید که با حضور جناب آقای دکتر آخوندی مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری، جناب آقای…

حضور هیات مدیره محترم سازمان در نمایشگاه گردشگری و بازدید از غرفه سازمان عمران زاینده رود و دیگر غرفه های شهرداریها، هتلها و آژانس های گردشگری

حضور اعضای محترم هیات مدیره و قائم مقام محترم سازمان در نمایشگاه گردشگری و بازدید از غرفه سازمان عمران زاینده رود و دیگر غرفه های شهرداریها، هتلها و آژانس های گردشگری 

حضور جناب آقای دکتر ایزدی در غرفه ی سازمان عمران زاینده رود

حضور جناب آقای دکتر دارابی قائم مقام محترم وزیر میراث فرهنگی و معاون میراث فرهنگی کشور، جناب آقای دکتر آخوندی مدیر کل محترم امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان و جناب آقای دکتر ایزدی مشاور وزیر  و مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان اصفهان در غرفه های شهرداریها و بازدید از غرفه سازمان…

آگهی مزایده شماره ۱۴۰۱/۴۲۸۰

سازمان عمران زاینده رود در نظر دارد نسبت به اجاره واحد های تجاری، تفریحی و ورزشی خود به شرح موارد مذکور در آگهی و جزئیات در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setediran.ir  با شماره مزایده ۱۴۰۱/۴۲۸۰ به صورت الکترونیکی اقدام نماید

جلسه با مدیر عامل آب منطقه ای استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی سازمان عمران زاینده رود ، جلسه ای فی مابین مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود با مدیر عامل آب منطقه ای استان اصفهان برگزار گردید. در این جلسه که جمعی از مسئولین آب منطقه ای استان و معاون بهره برداری سازمان نیز حضور داشتند در زمینه ی مشکلات  و ذخیره آب…